top of page

Fantasi

Fantasi er en hjørnesten i alt rollespil. Vi kan jo fx desværre ikke lave rigtig magi, men på spille arenaen er vi alle sammen enige om at når der bliver råbt "Sorte Øjen" så bliver alle der høre råbet blinde i 30 sekunder. De raver rundt og råber og skriger i angst og mange slår panisk om sig med våben. Imens lister Necromanceren lige så stille af. Fantasi maksimere hjernens ressourcer og evne til  at bearbejde, omforme, og overskride - fantasi er at skaber nyt.

I fantasiens verden er der uendelig myriader af muligheder, ting, ideer, væren på, forskellige måder at gøre. En god og stor fantasi giver en meget større tolerance og forståelse over for hinandens forskelle. Med et mere fantasifuldt syn på tingene og hinanden ville vi kunne mindske mobning og diskrimination og få øget accept af mennesker med en anden etnicitet, seksualitet eller et handicap. Det gør os simpelthen mere rummelige og kreative.

Vi dyrker fantasien og underviser vores spiller i at bruge deres fantasi igennem leg og teatersport og rollespil

bottom of page